Rotary Foundation

Rotary Foundation er et nonprofit selskab, der støtter Rotary Internationals bestræbelser på at opnå verdensforståelse og fred gennem internationale humanitære, uddannelsesmæssige og kulturelle udvekslingsprogrammer. Det støttes udelukkende af

frivillige bidrag

 • Formål
  Fondens formål er at yde støtte til rotarianernes arbejde for at øge international forståelse, venskab og fred gennem forbedring af sundhed, støtte til uddannelse og minimering af fattigdom.
 • Motto
  The Rotary Foundations motto har lige siden sin oprindelse i 1917 været: Doing Good in the World
 • Fonden yder økonomisk støtte genem The Rotaary Foundation programmer:
  Rotary Grants
  Rotary Peace Centers
  PolioPlus


VÆKST I THE ROTARY FOUNDATION

I 1929 gav the Rotary Foundation sin første gave på $ 500 til the National Society for Cripled Children. I øvrigt en organisation, der var etableret af rotarianer Edgar F. "Daddy" Allen, der i dag kendt under navnet Easterseals.

Da Rotarys grundlægger Paul Harris døde i 1947, begyndte bidragene at strømme ind til the Rotary Foundation, da Paul Harris havde bedt om donationer frem for blomster og Paul Harris Memorial Fund modtog i løbet af de næste 18 måneder $1,3 million. Dette satte for alvor skub i The Rotary Foundation.

UDVIKLING AF FOUNDATION PROGRAMMERNE

1947: Fonden etablerede sit første uddannelsesprogram, Ambassadorial Scholarships der blev verdens største private internationale scholarship program. De udvalgte studenter var ikke blot studenter der fik mulighed for et studie i udlandet men også studenter der var ambassadør for deres hjemland og for Rotary. Mere end 40.000 studenter har gennem årene modtaget støtte gennem dette program. Ambassadorial Scholarships ophørte i 2010, men The Rotary Foundation støtter stadig studenter gennem District og Global Grant.

1965: Tre nye programmer blev iværksat: Group Study Exchange, Awards for Technical Training og Special Grants med tilskud til projekter, der var i overensstemmelse med målsætningen om Rotary Foundation, Special Grants blev senere kaldt Matching Grants.

.

UDVIKLING FORTSAT...

1978: Rotary introducerede sundhed, sult og humanitet (3-H) Grants. Det første Health, Hunger and Humanity - 3-H Grant var finansiering af et projekt til immunisering af 6,3 millioner filippinske børn mod polio

1985: PolioPlus programmet blev iværksat for at udrydde polio på verdensplan.

1987-1988: Det første Rotary Peace Forum blev afholdt i Evanston, USA. Disse fora resulterede i Rotary Peace Fellowship, hvor studenter gennem stipendiet kan opnå kandidatuddannelse.

2013: En ny grant model træder i kraft for District og Global Grant, der yder tilskud til de projekter som rotarianere etablerer verden over. Projekter der fortsat betyder at Rotary er kendt for Doing Good in The World.

Siden den første donation på $ 26,50 i 1917, har fonden modtaget bidrag på mere end $ 1 miliard.