PROJEKTER

Mental sundhed for unge

Rotary samarbejder med Headspace om unge med ondt i livet

I Rotary Danmark har 5 distrikter i fællesskab startet et signaturprojekt omkring fundraising med det formål for at gøre en forskel for unge med ondt i livet. Projektet bliver til i samarbejde med Headspace, som netop har til formål at hjælpe unge mellem 12 og 25, der har ondt i livet. 

Indsamling til varme og lys til Ukraine

Når mørket sænker sig, har man brug for sine venner

Kyiv og Odense har været venskabsbyer siden 1989. Da krigen startede, rakte Kyiv ud til Odense med et råb om hjælp til at holde varmen.

Derfor startede en række virksomheder og organisationer i foråret 2023 en indsamling, hvor pengene gik ubeskåret til generatorer, telte, vinduesfilm, elvarmere og andre midler til at holde folk varme og skabe lys. Rotary sikrede, at alle donationer gik ubeskåret til Kyiv – uden administrationsgebyrer.

Resultatet af indsamlingen, som stoppede i november 2023, blev 6,5 mio. kr. som bl.a. blev brugt til indkøb og fragt af flere end 135 generatorer til Kyiv.

Food Tree projekt

Food Tree for Free er et projekt, der aktivt bekæmper sult og fejlernæring hos trængende familier i troperne, og dermed giver dem mulighed for et godt og sundt liv. Samtidig bidrage r træplantningen til klimaforbedring, og projektet skaber nye netværk i en grønnere verden.
Odense City Rotary Klub samler penge ind til at anskaffe og donere brødfrugt træer til private lavindkomst familier, der har et lille stykke jord til rådighed, samt institutioner, skoler, børnehjem og børnehaver med samme muligheder. Ligeledes samles der ind til genetablering af plantager i lavindkomstområder, bl.a. efter at være ramt naturkatastrofer, ulovlig træfældning eller lignende.

Udvekslingsprogram for unge

I Odense City Rotary udveksler vi hvert år 6 unge mennesker
i alderen 16-18 år. 3 unge danskere får muligheden for at komme oversøisk enten til Asien, Oceanien, Nordamerika eller Sydamerika. Her bor og lever de med 3 forskellige værtsfamilier og går på highschool i næsten 1 år. Klubben modtager ligeledes 3 studenter, som bor ved danske værtsfamilier og som går i skole her i samme periode. De får lommepenge og klubben hjælper de unge studenter med de praktiske ting ved opholdet. De unge får et livsvarigt minde og venskaber fra hele verden, som er givne for deres fremtid.

Mitraniketan – Højskoleophold for kasteløse

Siden 2015 har vores klub støttet en skole i Indien, nemlig Mitraniketan (Stedet hvor venner mødes). Vi har hvert år givet 10.000 kr. som gør det muligt at betale for 3-4 studenters ophold et år på skolens højskoleafdeling, Peoples College. Det drejer sig om unge kasteløse eller stammefolk, som ellers ikke kunne få en ungdomsuddannelse. Skolens Leder Regu Das har besøgt vores klub og etableret et samarbejde med Kold College.

Donation til TUBA

Vi har i 3 år givet 15.000 kr. pr. år til TUBA. TUBA hjælper unge som kommer fra hjem hvor en eller begge forældre misbruger alkohol. 15.000 kr. er nok til at hjælpe en ung hos TUBA i et år. Hjælp til Corona-trængt te-plantage i Nepal Coronaepidemien har haft store konsekvenser for Nepal,som er et af verdens mindst udviklede lande. Beslutningen om at lukke landet ned for at stoppe

spredningen af corona har haft store konsekvenser for økonomien, herunder landets teproduktion, som for en stor dels vedkommende foregår i kooperativer. Vi støtter et udvalgt kooperativ økonomisk, som har oprettet en fond, der hjælper bønder og arbejdere i teproduktionen. Fonden har til formål at:

• Kompensere bønderne og arbejderne for tabt arbejde
• Gratis distribution af daglige fornødenheder (ris, salt, linser og olie) samt personlig beskyttelse (masker og handsker)
• Dække udgifter til test og medicin i relation til COVID-19.

RYLA Seminar

En projektgruppe i klubben arrangerer årligt et seminar for unge 20-30 årige, der er godt på vej i deres uddannelse og første jobs. Over en forlænget weekend kommer de unge gennem et program, hvor de face-to-face møder 9-10 erfarne virksomhedsledere. Via indlæg, cases, workshops og networking får de input, indsigt, eksempler og præsenteres for erfaringer
i og råd om ledelsesforhold i både private og offentlige virksomheder, frivillige organisationer og militær.

Fællesprojekt i slumkvarter i Uganda

5-8.000 mennesker, de fleste børn og deres meget unge mødre, bor i slumkvarteret Yoka nær Kampala i Uganda.
Boligerne er uhygiejniske skure på ganske få kvadratmeter lavet af pap eller blikplader. Indtægten er yderst beskeden og kommer fra ufaglærte jobs. Desuden er der handel med alkohol og illegale stoffer, sexhandel m.m. Næsten alle mangler økonomi til at sikre sig social velfærd så børnene kan få børnevaccinationer, komme til tandlæge, få medicin ved sygdomme etc. Rotary har støttet økonomisk til en række projekter i slumkvarteret: Opførelse af 3 toiletbygninger med tilknyttet rengøring og vedligehold. Opsætning af 10 vandposter med rent vand. Anlæg af aflukket, nedgravet kloaksystem samt etablering af renovationsafhentning. Sikre oplysning om betydning af god hygiejne, afholdelse af kursus om familieplanlægning for 200 unge piger samt afholdelse af kurser om mulighed for etablering af hjemmejobs for 200 unge kvinder.

Projektet Mate for Change

Mate For Change (MFC) har til formål at hjælpe unge, der har fået en skæv start på vejen mod et selvstændigt voksenliv
– som positive bidragsydere til samfundet. En hjørnesten i kerneopgaven er relationsopbygning med en 1:1 fokusering
i alle indsatser. Ét menneske til ét menneske. Målgruppen
er unge efter grund-skolealderen og op til 29 år. Når en ung bliver indskrevet hos MFC, tilknyttes der en frivillig ’Mate’, der typisk er en erfaren person fra Rotary samt en fagprofessionel kontaktperson. De tre personer fastsætter i fællesskab de endelige målsætninger for samarbejdet. Målsætningerne skal dels have fokus på samarbejdsrammen mellem den unge og dennes ’Mate’ – og især målsætningerne for den unge selv. Succeskriterierne kan variere fra bløde til mere konkrete mål. 

Støtte til Litauiske studerende

Klubben støtter en litauisk studerende med et stipendium til en universitetsuddannelse i 2-3 år.
Beløbet udgør halvdelen af den studerendes økonomiske støtte. Den Litauiske stat betaler den anden halvdel.
En gruppe af klubmedlemmer finansierer på eget initiativ på tilsvarende vis også en universitetsstuderende i Litauen.

Re-Circle Hub

Med Rotarys formål om at være en aktiv bidragyder til udvikling af en mere bæredygtig verden, har Odense City Rotary Klub spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af Re-Circle Hub. Det startede som en mulighed for at inddrage forskning fra Syddansk Universitet i et af klubbens projekter, men har, med klubbens støtte, udviklet sig til sin egen juridiske enhed og socialøkonomiske virksomhed for at kunne agere, som Re-Circle Hub har brug for til at kunne fremme sin sag. Odense City Rotary Klub støtter stadig op om Re-Circle Hubs formål, da det giver klubben en konkret mulighed for at være med til at skabe et cirkulært system for brugt elektronik på en forsvarlig måde og dermed bremse mængden af skrot og udvinding af klodens naturlige ressourcer. Re-Circle Hub vil forlænge levetiden på elektronik ved at facilitere indsamling, videresalg og distribution af brugt elektronik, før det bliver til affald. Re-Circle Hub ønsker at skabe en ny infrastruktur, der gør det nemt at genanvende elektronik. Det gør vi ved at samle et stærkt netværk – vores Re-Circle Hub medlemmer – bestående af virksomheder og organisationer, der alle efterspørger brugt elektronik til videresalg eller til almennyttige formål. På den måde kan Re-Circle Hub være med til at reducere mængden af el-skrot ved at sikre et cirkulært økonomisk system for brugt elektronik.

Julekoncert – Støtte til lokale formål

I samarbejde med Inner Wheel, arrangeres der hvert år julekoncert i Odense Domkirke. Overskuddet fra salg af billetter og reklamer, som beløber sig til ca. 40.000 kr. går til et lokalt formål. Tidligere modtagere af overskuddet har blandt andet være Hospitalsklovnene, Reden og Odense Veteranhjem.