Samarbejde med Unesco 

En del af FN |  WHO

WEF | Verdensbanken og meget mere...

Davos i Schweiz er centrum, når World Economic Forum (WEF) samles til års- møde. Her modes adskillige repræsentanter fra verdens førende regeringer og den private sektor.

Rotary er en af de 40 ikke-statslige organisationer (NGO'ere), som bliver inviteret til at deltage i årsmødet.
Rotary Internationals generalsekretær, John Hewko, fortæller: "Den fire-dages begivenhed involverede et non-stop program med møder, receptioner og net- værksmuligheder, og det repræsenterede en utrolig mulighed for at introducere Rotary for et udvalgt publikum. Alt i alt havde jeg mulighed for at fore samtale med næsten 120 personer om Rotary og vores bestræbelser for at udrydde polio."
Rotary er også repræsenteret i FN's hovedorganisation, UNESCO, FN'S organisation for landbrug og fodevarer (FAO) og i UNEP, der er FN's miljøor- ganisation.
Rotary er desuden repræsenteret i Commonwealth, Europarådet, Verdens- banken, EU, OAS (The Organization of American States) og i Arab League. Den vigtigste opgave for repraæsentanterne er af observerende karakter oa primært med det formål at skabe fred. Listen, hvor Rotary er repræsenteret, er længere endnu.

 I forsommeren 1945 var Rotary i front, da et af det 20. århundredes vigtigste møder blev afholdt. På modet blev dokumentet for stiftelsen af FN godkendt og underskrevet.

Rotary deltog med 11 officielle observatører, der roterede på de tre pladser, der var til rådighed. 50 lande deltogi det histo- riske møde, og hele 27 af landenes delegerede eller tekniske hjælpere var også rotarianere. United Nations
Allerede inden dette møde kom Rotary med en resolution fra den Interna- tionale Convention, der i 1940 blev afholdt i Havana på Cuba. Resolutionen krævede: "Frihed, Retfærdighed, Sandhed, Ordholdenhed og Respekt for
menneskerettigheder:" Samme Convention besluttede desuden, at "Rotary har ingen interesse i
religiose eller politiske forholdiet land, men hvis et land ikke behandler alle ud fra de rettigheder, ethvert menneske har krav på, kan Rotary ikke arbejde il andet"

Da FN i 1948 udformede den internationale erklæring om menneskerettig- heder, blev Rotarys resolution fra Havana brugt som skabelon.Rotary har stadig et sæde med stemmeret i FN. Der afholdes årligt en Rotary FN-dag, hvor møderne foregår i en af FN'S bygninger. Enhver rotarianer er velkommen til at opleve denne dag, der er ud over det sædvanlige.

KVINDER SOM MEDLEM AF ROTARY

Medlemskab af Rotary var kun for mænd. Det stod der i Rotary Internatio- nals interne love indtil 1989.
På trods af reglerne inviterede Duarte Rotary Clubi Californien tre kvinder til at blive medlemmer i anledning af klubbens 25-års jubilæumi 1977. Det fik konsekvens! Rotary International underkendte optagelsen af kvinderne ogtrak klubbens charterbrev tilbage. Men klubben bragte den beslutning for retten i Californien med begrundel- sen, at Rotary handlede mod de statslige rettigheder, der forbyder diskrimi- nation af nogen art i forretningsanliggender og offentlige organisationer. Retten medgav klubben, at der var tale om ulovlig diskrimination. Sagen endte i USA's højesteret, der udtalte, at Rotary har et "business purpose" og på mange måder er en "public-type" organisation, og det betød, at kvinder kunne blive medlem af Rotary. Rotary Internationals interne love blev ændret i 1989, hvor formuleringen "for men only blev slettet. Siden er mange kvinder blevet optaget i Rotary. I dag er hver 4.-5. medler en kvinde, og i 2022 får Rotary den forste kvindelige verdenspræsident

Jennifer Jones