Vidste Du at...

Knud Skov tegner og fortæller

Vidste Du at...

ROTARY, ET NETVÆRK MED MENING
Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden. 

HISTORIEN

I begyndelsen af 1905 - i et fattigt og korrupt Chicago - blev kimen lagt til en klub, hvor ideen var at skabe et socialt netværk til fremme for byens erhverv, men samtidig være neutral i forhold til både politik og religion. Februar 1905 spiste advokat Paul Harris middag med sin gode ven
Den 23, kulhandler Silvester Schiele. Efter middagen mødtes de med to andre venner, mineingeniør Gustavus Loehr og skrædder Hiram Shorey.

Paul Harris fortalte de andre om sine tanker om at starte en klub, og det vakte med det samme så stor interesse, at de straks aftalte at mødtes igen alle-
rede den 9. marts hos Silvester på hans kontor.

Tre nye medlemmer deltog den aften, og klubben voksede hurtigt. De modtes i hinandens virksomheder.

Inden året var omme, var de 30 medlemmer, alle med forskellige professioner. Silvester Schiele blev klubbens første præsident.
Paul Harris ønskede sig brændende at starte klubber i andre amerikanske byer, og klub nummer 2 blev etableret i San Francisco i 1908.
Derfra gik det stærkt. I lobet af det kommende år skød endnu tre nye klubber op rundt om i USA.

KVINDER SOM MEDLEM

Medlemskab af Rotary var kun for mænd. Det stod der i Rotary Internationals interne love indtil 1989.

På trods af reglerne inviterede Duarte Rotary Club i Californien tre kvinder til at blive medlemmer i anledning af klubbens 25-års jubilæum i 1977. Det fik
konsekvens! Rotary International underkendte optagelsen af kvinderne og trak klubbens charterbrev tilbage.
Men klubben bragte den beslutning for retten i Californien med begrundel- sen, at Rotary handlede mod de statslige rettigheder, der forbyder diskrimi- nation af nogen art i forretningsanliggender og offentlige organisationer. Retten medgav klubben, at der var tale om ulovlig diskrimination. Sagen endte i USAS hojesteret, der udtalte, at Rotary har et "business purpose" og på mange måder er en "public-type" organisation, og det betod, at kvinder kunne blive medlem af Rotary. Rotary Internationals interne love blev ændret i 1989, hvor formuleringen "for men only" blev slettet. Siden er mange kvinder blevet optaget i Rotary. I dag er hver 4.-5. medlem en kvinde, og i 2022 får Rotary den første kvindelige verdenspræsident,

Jennifer Jones fra Canada.

David C. Forward, Marlton Rotary Club

"Even the world's mightiest rivers have humble beginnings. They start as tiny springs, bubbling to the surface, or as a single, melting snowdrop. As the rivulet trickles down, it brings new life to everything it touches. Soon, other tiny streams join its path and together they unite as a river, ever more confident and forceful.
One hundred years ago, the river called Rotary was born."


Sir Clem Renouf, Past Rotary International President

"Rotary takes ordinary people and gives them extraordinary opportunities to do more with their lives

than they ever dreamed possible."